Акредитована Висока школа струковних студија за криминалистику и безбедност у Нишу.

Социјални и васпитно поправни рад | КиБ, Ниш

Социјални и васпитно поправни рад

Распоред предмета по годинама студија за студијски програм првог нивоа студија, студијски програм: СОЦИЈАЛНИ И ВАСПИТНО ПОПРАВНИ РАД

Р. Б. Наставни предмет
Назив ЕСПБ Укупан број часова
П. В. С.
ПРВА ГОДИНА
1 Политички систем 6 2 2  О
2 Социолошки основи безбедности 7 3 2  О
3 Економија 6 2 3  О
4 Енглески језик 1 8 3 3  О
5 Увод у право 6 2 2  О
6 Основи безбедности 9 4 4  О
7/8 Изборни предмети
*Студент бира 2 од 4 предмета:
Управљање људским ресурсима 9 2 2  И
Право локалне самоуправе 9 2 2  И
Француски језик 1 9 2 2  И
Руски језик 1 9 2 2  И
ДРУГА ГОДИНА
1 Социјална политика 7 3 2  О
2 Системи безбедности 8 3 3  О
3 Криминологија 7 3 3  О
4 Кривично право 6 2 3  О
5 Криминалистика 7 3 3  О
6 Социјална психологија и патологија 7 2 2  О
7/8 Изборни предмети
*Студент бира 2 од 4 предмета:
Етичко морални основи безбедности 9 2 2  И
Социјална педагогија 9 2 2  И
Социјални менаџмент и социјални рад 9 2 2  И
Енглески језик 2 9 2 2  И
ТРЕЋА ГОДИНА
1 Менаџмент образовања и васпитања 9 3 3  О
2 Малолетничка деликвенција и васпитно поправни рад 7 2 2  О
3 Управно право 7 3 2  О
4 Кривично процесно право 7 2 2  О
5 Криминалистичко детективска оператива 8 4 4  О
6 Малолетничко кривично право 7 3 3  О
7 Социјално право 7 3 4  О
8 Стручна пракса 2 О
9 Израда и одбрана завршног рада 6 О
Укупно ЕСПБ: 180