Акредитована Висока школа струковних студија за криминалистику и безбедност у Нишу.

Студије | КиБ, Ниш

Студије

Висока школа струковних студија за криминалистику и безбедност  остварује основне струковне студије у трајању од 3 (три) године, односно са укупно 180 ЕСПБ бодова:

КРИМИНАЛИСТИКА И БЕЗБЕДНОСТ

ЦИВИЛНА ЗАШТИТА И ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

СОЦИЈАЛНИ И ВАСПИТНО ПОПРАВНИ РАД

ОРГАНИЗАЦИЈА ЈАВНИХ И ПОСЛОВНИХ СИСТЕМА

Висока школа струковних студија за криминалистику и безбедност  остварује специјалистичке струковне студије у трајању од 1 (једне) године, односно са укупно 60 ЕСПБ бодова:

МЕНАЏМЕНТ СОЦИЈАЛНИХ, ДЕЧИЈИХ И ГЕРОНТОЛОШКИХ УСТАНОВА

Studije-slika-1