Акредитована Висока школа струковних студија за криминалистику и безбедност у Нишу.

Пријава на конкурс | КиБ, Ниш

Пријава на конкурс

Образац попунити на рачунару и послати на E-mail адресу: studentskasluzbakib@gmail.com; или

Одштампати и попунити образац и послати на адресу: Висока школа струковних студија за криминалистику и безбедност, Ниш; ул. Београдска бр.1 18000 Ниш.

ОБРАЗАЦ