Акредитована Висока школа струковних студија за криминалистику и безбедност у Нишу.

О нама | КиБ, Ниш

О нама

Висока школа струковних студија за криминалистику и безбедност у Нишу је самостална високошколска установа са вишегодишњим искуством у којој се остварују основне и специјалистичке струковне студије. Организација и делатност школе утврђени су законом Републике Србије о високошколском образовању, с циљем да студентима пружи образовање које је равноправно образовању те врсте у свету.

 zgrada 3

Основни задаци Школе изражавају друштвене потребе, јер обезбеђују квалитетно образовање стручњака, који ће бити способни да одговоре свим безбедносним изазовима, ризицима и претњама, изазовима и потребама цивилне заштите, потребама социјалног, васпитног и поправног рада, потребама организације јавних и пословних система као и потребама менаџмента социјалних, дечијих и геронтолошких установа, што је у интересу друштва у целини. Основни задатак Школе је да студенти, након што заврше школовање, своја теоријска знања из ове области, практично примене у изабраној радној средини.

O-nama-slika-2

Програм школе обухвата један од, у нашој школско-професионалној средини, најатрактивнијих образовних профила, који се односи на криминалистику и безбедност, цивилну заштиту и ванредне ситуације, социјални и васпитно поправни рад, организацију јавних и пословних система, а кроз специјалистичке студије програм менаџмента социјалних, дечијих и геронтолошких установа. Новонастале околности условиле су да се и код нас отпочне са школовањем стручњака – менаџера који би били оспособљени да учествују у планирању, организацији, спровођењу и усмеравању рада специјализованих агенција које пружају криминолошко-безбедносне услуге другим субјектима друштва – јавним и приватним предузећима, организацијама, банкама, установама, успостављају и руководе системом безбедности. Оспособљавање за професионалну делатност у: државним органима – унутрашњих послова, одбране, правде, обавештајно и безбедносним пословима, установама и агенцијама које се баве пружањем стручних услуга из области криминалистике и безбедности, друштвеним, јавним, приватним предузећима, установама и организацијама, инспекцијским службама и Царини, предузећима, установама и агенцијама које се баве заштитом животне средине, против-пожарној заштити, на пословима планирања, процењивања, спровођења контроле и усмеравања криминолошко – безбедносне заштите приватних предузећа, органа локалне самоуправе, заштити културних добара, финансијских и школских установа и институција.